Проверка на хипотези при зависими извадки

0

 

Начало
Понятия
Процедури
Задачи
Демонстрация
Контрол
Приложения
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v_gigova@yahoo.com