Проверка на хипотези при независими извадки

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало
Понятия
Процедури
Задачи
Контрол
Приложения
 

 

v_gigova@yahoo.com