Характеристика на разпределението на количествени променливи (вариационен анализ)

 

Начало
Понятия
Процедури
Задачи
Демонстрация
Контрол
Приложения
FAQ

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v_gigova@yahoo.com