Характеристика на разпределението на категорийни променливи (честотен анализ)

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v_gigova@yahoo.com

Начало
Понятия
Процедури
Демонстрация
Задачи
Контрол
FAQ