Ръководство за редовно и дистанционно обучение на студентите от магистърска степен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regression

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: 14.05.2012 г.

Адрес: НСА "В. Левски", Катедра "Теория на спорта" Тел.962 04 58 вътр.328 Е-mail:  v_gigova@yahoo.com

Начало
Целева група
Учебна програма
Форми на обучение
Изпитни изисквания

Изпитен проект                           

Литература
Навигация