Литература

 1. Аркадиев, Д. (2003) "Статистика", Стара Загора

 2. Брогли, Я., Л. Петкова (19  ) Статистически методи в спорта, МиФ, С

 3. Гатев, К., Н. Гатева (1999) "Самоучител по статистика" Университетска печатница УНСС, С.

 4. Гигова, В. (1999) Статистическа обработка и анализ на данни, учебно помагало за студентите от магистърска степен на НСА, С.

 5. Дамянова, Р., В. Гигова (2000) Статистически методи в спорта, ръководство за студентите от бакалавърска степен на НСА, С.

Полезни връзки

 1. http://www.statsoft.ru/home/

 2. http://www.sportsci.org/

 3. http://cmamucmuka.hit.bg/

 4. http://www.amstat.org/education/STN/index.html

 5. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm

 6. http://www.iasri.res.in/ebook/EB_SMAR/index.htm (

 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics

 8. http://4.nsa-virtualeducation.com/index.html

 9. http://mvpprograms.com/help/mvpstats/contents