Изпитни изисквания

За успешно приключване на модула студентите трябва:

Изпитът се провежда под формата на събеседване върху обработката на данните и анализите в изпитния проект.