Целева група

Модулът "Статистически методи в спорта" е част от учебния план на студентите, обучаващи се в магистърска програма "Спорт за високи постижения". Спецификата на примерите е от областта на футбола, но статистическите методи са подходящи за прилагане и в други области на спорта

Различията с бакалавърската степен на обучение се състоят в:

 

С успех настоящото електронно помагало може да се ползва от студентите от други магистърски програми или обучаващи се в бакалавърска степен, от докторанти и научни работници, които проявяват интерес към статистическата обработка на данни със специализирания програмен продукт SPSS.

Знанията и уменията, които се изграждат по време на обучението биха били полезни за широк кръг от потребители треньори, методисти и научни работници в областта на спорта, както и в други области, където се използват подобни статистически анализи.