Добре

дошли !

Целта на учебната дисциплина е да задълбочи познанията на студентите от професионално направление „Спорт” по отношение на:

Запознайте се с организацията на настоящото електронно помагало и съдържанието на обучението, представени в настоящата страница,

след което преминете към  усвояване на учебното съдържание.  

 

 

Успех!